Thursday, August 27, 2009

bicara akidah...

Segala puji bagi ALLAH Tuhan semesta alam,yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,yang menguasai hari pembalasan. Selawat dan salam semoga sentiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w dan kepada keluarga serta para sahabatnya.

Sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu mengenal ALLAH SWT ,iaitu ilmu iman yang sahih, yang menyampaikan seorang hamba ALLAH untuk mencapai reda-NYA di dunia dan akhirat,yang dapat mewujudkan kebahagiaan keyakinan hati dan jiwa untuk diri.

ilmu tauhid adalah ilmu keIslaman yang paling kuat kerana ia merupakan dasar dan pegangan akidah seorang muslim.Pegangan harus kuat dan menyakinkan ,jauh dari pengaruh-pengaruh filsafat yang menyerang sebahagian pemahaman-pemahaman ulama tauhid dan yang mengalahkan akidah-akidah kebanyakkan kaum muslimin..

Dalam tauhid ada ungkapan “Awaluddin Marifattullah”,yakni yang pertama sekali ditekankan dalam beragama adalah mengenal ALLAH..Tidak ada gunanya banyak mengabdi dan mendampingkan diri kepada ALLAH kalau kita tidak mengenalNYA..Mengenal ALLAH adalah dengan cara mengetahui sifat-sifatNYA sama ada yang wajib,mustahil dan harus.

Akidah Islam adalah akidah fitrah yang benar,akidah al-Quran yang jauh dari sebarang penafsiran yang tidak benar.Akidah yang mampu membina pandangan umum bagi seorang muslim pada agama dan kehidupan melalui metod yang benar dan bijaksana ,terpelihara dan dapat difahami….

Akan tetapi di mana ulama Islam sekarang yang mampu menjadikan akidah ini menjadi akidah kehidupan,akidah yang membangun ,maju,beradap dan merata,akidah kebangkitan ,yang tinggi,mulia dan terhormat???????

Sesungguhnya rukun-rukun iman dan kaedah-kaedah akidah adalah rukun-rukun fitrah dan kaedah mantiqi yang benar,bukan akidah buruk dan bukan pula akidah yang rumit dan kacau.Akidah ini harus difahami oleh setiap orang ,akidah yang perlu diyakini dan dikukuhkan pada hati seorang muslim sehingga dia dapat menyandang gelaran “mukmin” di sisi ALLAH SWT.

Banyak penulis-penulis Islam yang terpengaruh ,yang menukil dan mengikuti pendapat orang lain.Oleh kerana itu seorang muslim harus berwaspada ,dia mesti memerlukan waktu tidak sedikit untuk memperkayakan diri dengan akidah al-Quran ,lalu diiikuti oleh salafus soleh.

No comments:

Post a Comment